แม่โจ้คว้า” Silver Award”งานวิจัยกระตุ้นต้นกล้าข้าวเหนียวสันป่าตอง

  •  
  •  
  •  
  •  

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คว้าได้รับรางวัลฉ จากผลงานการกระตุ้นการสร้างพฤกษเคมีในต้นกล้าข้าวเหนียวสันป่าตอง โดยใช้โปรตีนไฮโดรไลเสทจากปลา มากระตุ้นให้ต้นกล้าข้าวเหนียวสันป่าตอง สร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งอนุมูลอิสระ ชี้เป็นอาหารสุขภาพสำหรับบุคคลกลุ่มเสี่ยงต่อการเป็นโรคเกิดจากเครียดออกซิชัน และผู้ที่รักสุขภาพทุกคน

          ผศ. ดร.ยงยุทธ ข้ามสี่ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า “งานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2560 หรือThailand Research Expo 2017 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”เพื่อเป็นเวทีระดับประเทศในการแสดงพลังแห่งการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและศักยภาพในการพัฒนาประเทศตลอดจนการขับเคลื่อนให้เกิดการนำองค์ความรู้ ผลผลิต เทคโนโลยี และนวัตกรรมจาการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในวงกว้าง

         โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในงานครั้งนี้ ในประเด็น งานวิจัยเพื่อการเกษตร จำนวน 2 ผลงาน ซี่งได้รับการตอบรับที่ดีทำให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับรางวัล Silver Award มาครอง คือผลงานการกระตุ้นการสร้างพฤกษเคมีในต้นกล้าข้าวเหนียวสันป่าตองโดยโปรตีนไฮโดรไลเสทจากปลา ของ ผศ.ดร.ชุติมา คงจรูญ คณะวิทยาศาสตร์

         สำหรับผลงานวิจัยนี้เป็นการใช้โปรตีนไฮโดรไลเสทจากปลา มากระตุ้นให้ต้นกล้าข้าวเหนียวสันป่าตอง สร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งอนุมูลอิสระ ทำให้ต้นกล้าข้าวเหนียวสันป่าตองมีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกและคลอโรฟิลล์สูงกว่าทั่วไป สารสกัดที่ได้จะมีกลิ่นหอม และมีความหวานเป็นลักษณะเด่นเฉพาะตัว ซึ่งนำมาแปรรูปเป็นผงพฤกษเคมีทั้งชนิดมีใยอาหาร (ใช้ในการประกอบอาหาร) และผงพฤษเคมีชนิดไร้ใยอาหาร(เป็นเครื่องดื่ม)เป็นอาหารสุขภาพสำหรับบุคคลกลุ่มเสี่ยงต่อการเป็นโรคอันเนื่องมาจากภาวะเครียดออกซิชัน และผู้ที่รักสุขภาพทุกคน