สีสันงาน “ของดีจากชายแดนใต้”คึกคัก

  •  
  •  
  •  
  •  

    

      สีสันงาน “ของดีจากชายแดนใต้”ครั้งที่ 10 จัดโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.)ร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) จัดงาน“ของดีจากชายแดนใต้” ครั้งที่ 10  เพื่อผลักดันเศรษฐกิจ 4จังหวัดชายแดนภาคใต้   จำหน่ายสินค้าคุณภาพ  งานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม ถึง 3 กันยายน 2560  ณ บริเวณตลาด อ.ต.ก. (พหลโยธิน)เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

          การจัดงานนี้พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บอกว่า ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ถือเป็นอีกหนึ่งพื้นที่สำคัญของไทย ที่มีผลิตผลการเกษตรมีสินค้าพื้นเมือง สินค้าท้องถิ่น ที่เป็นอัตตลักษณ์ของท้องถิ่น ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน   ผัก และผลไม้ ที่น่าสนใจ หลากหลายแต่ปัญหาจากสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้ส่งผลต่อการดำรงชีวิตการประกอบอาชีพของประชาชนและต่อเนื่องถึงทางด้านเศรษฐกิจในภาพรวม

         กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีบทบาทในการเข้าร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้    และการจัดกิจกรรม “ของดีจากชายแดนใต้”จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้กับพี่น้องชายแดนใต้” กิจกรรม“ของดีจากชายแดนใต้” ได้เริ่มจัดเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2551และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยได้มีการจัดอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 10

         สำหรับกิจกรรม “ของดีจากชายแดนใต้ ครั้งที่ 10” จะเป็นการรวบรวมสินค้าคุณภาพ ราคาพิเศษ อาทิ สินค้าแปรรูปงานหัตถกรรม จากชาวบ้าน  จังหวัดสงขลา ยะลา ปัตตานีและนราธิวาส มารวบรวมไว้  ให้ประชาชนที่สนใจได้จับจ่ายภายในงานนอกจากนี้ยังมีการ ออกร้านจำหน่ายอาหารพื้นเมือง  อาทิ  ปลากุเลา ไก่กอและ  ข้าวมันไก่เบตง  ใบไม้สีทอง  ผลไม้สด  ลองกอง  ทุเรียน รวมถึงผักพื้นเมือง  และกิจกรรมสาธิตการทำหัตถกรรมการแสดงศิลปะพื้นเมืองฯลฯ

         ด้านนายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร(อ.ต.ก.) กล่าวว่า งานนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมในครั้งนี้จะช่วยสร้างโอกาสและเพิ่มช่องทางการกระจายสินค้าให้กับพี่น้องประชาชน 4จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นที่รับรู้ได้เป็นอย่างดีและเป็นการช่วยเศรษฐกิจของชาวบ้านในพื้นที่ให้ดีขึ้นนอกจากนี้ผู้ที่สนใจยังได้มีโอกาสพบปะกับชาวบ้านและเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าทำให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรกรรมและหัตถกรรมมากขึ้น และท้ายที่สุดผู้ที่มาจับจ่ายสินค้าภายในงานยังจะได้สินค้าที่มีคุณภาพ และราคาถูกอีกด้วย กิจกรรม“ของดีจากชายแดนใต้ครั้งที่ 10” จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม – 3กันยายน 2560  ณ บริเวณตลาด อ.ต.ก. ( พหลโยธิน ) เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร

     ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่www.mof.or.th; www.ortorkor.com; www.ortorkormarket.com