ช.ส.ค.เตรียมเยี่ยวยาสมาชิกประสบภัยน้ำท่วม

  •  
  •  
  •  
  •  

ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย (ช.ส.ค.)ลงพื้นที่มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.สกลนครพร้อมเดินหน้าเยียวยาสมาชิกเตรียมจัดหาเมล็ดพันธุ์ช่วยหลังน้ำลดอีกด้วย

       วันที่ 12 ส.ค.60 :นายสุภาพ จันทร์ภิรมย์ ประธานกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด หรือ (ช.ส.ค.) กล่าวว่าจากกรณีที่เกิดอุทกภัยน้ำท่วมในจังหวัดสกลนคร ในเบื้องต้นคณะผู้บริหารช.ส.ค.ได้ลงพื้นที่มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดสกลนครเนื่องจากความเสียหายจากอุทกภัยน้ำท่วมได้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและสมาชิกของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ เสียหายอย่างกว้างขวางโดยมีตัวแทนจากคณะผู้บริหารสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนท่าแร่พัฒนาจำกัดและตัวแทนคณะผู้บริหารสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ห้วยหลัวสามัคคีจำกัดจ.สกลนคร เป็นตัวแทนรับมอบสิ่งของไปแล้วนั้น

        ทั้งนี้ ช.ส.ค. ยังได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบภัยน้ำท่วมมีโครงการพิเศษสำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วมว่าคนที่จะได้สิทธิ์กู้เพื่อแก้ปัญหาจากการประสบภัยน้ำท่วมนั้น ควรมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง เพราะเป็นเรื่องใหม่สำหรับช.ส.ค.ซึ่งเราได้เร่งดำเนินการในตรงนี้อยู่ โดยจากจำนวนสมาชิกที่ประสบภัยได้มีการให้เจ้าหน้าที่สาขาภาคดำเนินการสำรวจว่ามีสหกรณ์ในพื้นที่ใดบ้างที่ได้รับผลกระทบจำนวนมากน้อยเท่าไร ในเบื้องต้นคาดว่าน่าจะไม่น้อยกว่า 30 สหกรณ์และสหกรณ์หนึ่งมีสมาชิกราว 1,000 คน รวมสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบก็กว่า3 หมื่นคน

       “ในการช่วยเยียวยาสมาชิกสหกรณ์แน่นอนว่าในพื้นที่น้ำท่วมได้กินบริเวณกว้างขึ้น จากสกลนคร ไปยังนครพนมร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ ยโสธร ฯลฯ ซึ่งในการช่วยเหลือสมาชิกเกษตรกรเรามีกองทุนกลางที่มูลนิธิเครดิตยูเนี่ยนไทย โดยกองทุนนี้ก็มาจากสวัสดิการซึ่งจะมีการขออนุมัติวงเงินในการช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบอุทกภัย เพื่อช่วยเหลือในเรื่องเฉพาะที่ผู้ประสบภัยต้องการและเรื่องสำคัญที่ต้องช่วยเหลือ คือ เมล็ดพันธุ์ที่จะปลูกหลังน้ำลดซึ่งจะมีคณะทำงานลงพื้นที่สำรวจว่าในพื้นที่ต้องการเมล็ดพันธุ์ใดบ้างแล้วจึงจะนำเงินส่วนนี้ไปดำเนินการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ให้กับสหกรณ์ฯ เพื่อช่วยเหลือสมาชิกต่อไป”นายสุภาพ กล่าว

 

— —