“คูโบต้า”เดินสายโรดโชว์ 3 จังหวัดใน”งาน“เกษตรก้าวไกล ชาวนาไทย 4.0+”

  •  
  •  
  •  
  •  

 

สยามคูโต้า เดินสายจัสัมมนา “เกษตรก้าวไกล ชาวนาไทย 4.0+ ”โรดโชว์ 3 จังหวัด “พิษณุโลก -ขอนแก่น-ยโสธร” ขับเคลื่อนเกษตรกรรมไทย สู่เกษตรกรรม4.0 หวังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำเกษตรยุคใหม่พัฒนาเกษตรกรไทย สู่การเป็น Smart Farmer สิ้นเดือนสิงหาคมนี้

         นายโอภาศ ธันวารชร กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโสบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด เปิดเผยว่า เมื่อปีที่ผ่านมาบริษัทฯได้จัดสัมมนา “โลกเปลี่ยนไว ชาวนาไทยต้องปรับ”เปิดเป็นเวทีระดมความคิดเห็น หาแนวทางพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตชาวนาไทยให้เข้มแข็งรวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันข้าวไทยในตลาดโลกและนำความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆไปปรับปรุงการทำนาของเกษตรกรไทยโดยมีเกษตรกรจากทั่วประเทศเดินทางมาเข้าร่วมงานสัมมนาเป็นจำนวนมาก

                                                                                    โอภาศ ธันวารชร (ขวา)

         ปีนี้บริษัทฯได้มีการสานต่อโดยจัดงานสัมมนาในระดับภูมิภาคเพื่อขานรับกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการผลักดันภาคการเกษตรไทยเข้าสู่เกษตร 4.0 ที่เน้นการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆด้านเกษตรเข้ามาเป็นตัวแปรสำคัญที่ช่วยเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพในการทำเกษตรให้มากขึ้นกว่าเดิมโดยบริษัทมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมงานสัมมนาได้เปิดมุมมองใหม่ในการทำเกษตรกรรมผสมผสานองค์ความรู้ในการเพาะปลูกเข้ากับเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรรวมไปถึงการเล็งเห็นความสำคัญของการทำเกษตรแบบกลุ่มผ่านตัวแทนผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการด้านข้าวจากหลากหลายภาคส่วนที่จะร่วมแบ่งปันความรู้และมุมมองการทำเกษตรในหลากหลายประเด็นเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง Smart Farmerอันเป็นพลังสำคัญที่จะร่วมกันขับเคลื่อนภาคการเกษตรของไทยให้พัฒนาเข้าสู่มาตรฐานสากลต่อไป

         “ปีนี้บริษัทฯ ได้จัดสัมมนาในหัวข้อ “เกษตรก้าวไกลชาวนาไทย 4.0+” ออกโรดโชว์ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลกขอนแก่น และยโสธร โดยภายในงานจะมีการเปิดตัว “ปฏิทินข้าว”ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของสยามคูโบต้าที่คิดค้น วิจัย และพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการช่วยในการทำนาข้าวให้ประสบผลสำเร็จลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพ และสร้างรายได้เพิ่มให้แก่เกษตรกรการเสวนาในหัวข้อ “เกษตรก้าวไกล ชาวนาไทย 4.0+”โดยจะมีการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆทั้งเรื่องของการแนะนำพันธุ์ข้าวที่มูลค่าสูงการรวมกลุ่มเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จการนำข้าวมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า เกษตรแม่นยำ (PrecisionAgriculture) ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่เกษตรกรเป็นอย่างมาก” นายโอภาส กล่าว

          สำหรับงานสัมมนา “เกษตรก้าวไกล ชาวนาไทย 4.0+” จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูนจังหวัดพิษณุโลก และในวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่นและในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 ณ รร.เดอะ กรีนปาร์ค แกรนด์ จังหวัดยโสธร ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น.ผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น รับจำนวนจำกัด

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อลงทะเบียนได้ทีhttps://www.facebook.com/SiamKubotaClub