ดึงผู้ประกอบการจับคู่กับกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์

  •  
  •  
  •  
  •  

  

     ส่งเสริมข้าวอินทรีย์ : นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  พบปะเกษตรกรในพื้นที่ อ. กระสัง จ. บุรีรัมย์ เพื่อมอบแนวทางการส่งเสริมในโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์และข้าวนาแปลงใหญ่ GAP ณ จังหวัดบุรีรัมย์

 

“ชุติมา  บุณยประภัศร” ลงพื้นที่บุรีรัมย์ ติดความคืบหน้าเกษตรแปลงใหญ่อินทรีย์หวังดึงผู้ประกอบการ จับคู่กับกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ร่วมโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวคุณภาพ

           นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่ ณ จังหวัดบุรีรัมย์ว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวคุณภาพในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้หารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด  และรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้ขอความร่วมมือให้ทางจังหวัดเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ จับคู่กับกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์และข้าว GAP 

          หลังจากนั้น ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนาแปลงใหญ่ประชารัฐ อ.ลำปลายมาศ และแปลงนาอินทรีย์ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ และ ธ.ก.ส. โดยได้พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และรับฟังปัญหาอุปสรรคกับเกษตรกรสมาชิกนาแปลงใหญ่และนาอินทรีย์ 

        “จากการลงพื้นที่วันนี้ พบว่า เกษตรกรมีการรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็ง มาสมัครเข้าโครงการนาแปลงใหญ่และนาอินทรีย์เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเห็นตัวอย่างของแปลงปีที่แล้วที่ประสบความสำเร็จ มีรายได้เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะนาอินทรีย์ ผลิตไม่พอกับความต้องการของตลาดและขายได้ราคาดี ถึงแม้ราคาข้าวทั่วไปจะตกต่ำ เพราะเป็นข้าวที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคที่รักสุขภาพ ทั้งนี้เกษตรกรที่สนใจมาเข้าร่วมโครงการนาแปลงใหญ่และนาอินทรีย์ สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด กรมการข้าว หรือสายด่วนหมอข้าว 1170 กด 4 ” นางชุติมา กล่าว

           นอกจากนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า จ.บุรีรัมย์ มีพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วม พื้นที่นาได้รับความเสียหายบางส่วน แต่พี่น้องเกษตรกรได้ช่วยเหลือกันเอง โดยไม่ได้รอความช่วยเหลือจากรัฐเพียงอย่างเดียว ทำให้ได้เห็นน้ำใจของชาวนาไทยที่มีต่อกัน จึงรู้สึกประทับใจมาก โดยชาวนาได้มีการแบ่งปันต้นข้าวที่รอดจากน้ำท่วมให้เพื่อนบ้านไปปักดำในนาที่ข้าวรอบแรกเสียหายจากน้ำท่วมด้วย