เลือก”อำนวย ปะติเส”นั่งเป็นประธาน สอยท.คนแรก

  •  
  •  
  •  
  •  


           เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ได้มีการประชุมเพื่อก่อตั้งสมาคมชาวสวนยางและผู้ประกอบอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางรายอ่ยไทย(สอยท.) ณ ที่ทำการสภาสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง(สยยท.) กรุงเทพฯ ที่ประชมเลือก.นายอำนวย  ปะติเส อดีจรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานชั่วคราว นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ,นายอุบล   เทวฤทธิ์  รองประธาน ,.นายชัยโรจน์ ธรรมรัตน์ เป็นเลขาธิการ ให้ดำเนินการไปจนกว่าจะจัดตั้งสมาคมให้ใดื ภายใน 2 เดือนจึงจะจัดตั้งเป็นการถาวรต่อไป