ธ.ก.ส.รับรางวัลในงาน Thailand Top Company Awards 2021

  •  
  •  
  •  
  •  

นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)เข้ารับรางวัลสุดยอดองค์กรของประเทศที่มีผลการดำเนินงานที่ยอดเยี่ยมในงาน Thailand Top Company Awards 2021จัดโดยนิตยสาร Business+ ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 ธ.ก.ส. ได้รับรางวัลประเภทความเป็นเลิศ “The Best Social and Community Development Award 2021”โดยเป็นรางวัลสำหรับองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและการทำประโยชน์เพื่อสาธารณะ

 อีกทั้งให้คำปรึกษาและวางแผนทางด้านการเงินและการประกอบการให้กับเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการภาคเกษตรและสถาบันเกษตรกร รวมถึงมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาชนบทและสร้างความมั่นใจให้กับภาคเกษตรกรรมเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรมแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ