ซีพีเอฟสนับสนุนสมาคมวีลแชร์บาสเกตบอล

  •  
  •  
  •  
  •  

   ปีที่7  แล้ -สมาคมวีลแชร์บาสเกตบอล ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 เพื่อช่วยให้นักกีฬาทีมชาติไทยได้แสดงออกถึงศักยภาพด้านกีฬาอย่างเต็มที่ ณ ซีพีเอฟตรอกจันทร์ ซอยเย็นจิต