สยามคูโบต้า ช่วยพัฒนาระบบลงทะเบียน-จัดเก็บข้อมูล กลุ่มอาสาสมัครศูนย์รับวัคซีนโควิด-19 ธรรมศาสตร์รังสิต

  •  
  •  
  •  
  •  

บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด นำโดย นางวราภรณ์ โอสถาพันธุ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส พร้อมทีมผู้บริหาร สนับสนุนการออกแบบระบบ Volunteer Management เพื่อการลงทะเบียนและจัดเก็บข้อมูลกลุ่มอาสาสมัครสำหรับจุดฉีดวัคซีน ศูนย์รับวัคซีนโควิด-19 ธรรมศาสตร์รังสิต โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ อาทิตย์ บุญยรางกูร ผู้อำนวยการศูนย์รับวัคซีน COVID-19  ธรรมศาสตร์รังสิต และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล ผู้จัดการศูนย์รับวัคซีนCOVID-19 ธรรมศาสตร์รังสิตให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ ณ ห้องรับรอง 409 อาคารยิมเนเซี่ยม 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต

โดยการออกแบบระบบ Volunteer Management มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดลงทะเบียนและบริหารระบบการจัดเก็บข้อมูลจิตอาสาล่วงหน้า รวมไปถึงช่วยลดขั้นตอนในการทำงานเอกสารและลดจำนวนเจ้าหน้าที่ในการประสานงาน นอกจากนี้ระบบถูกออกแบบให้ใช้งานง่าย สามารถนำไปใช้พัฒนาต่อยอดสำหรับกิจกรรมจิตอาสาได้ในอนาคต