ไทยเซ็นทรัลเคมีฯ-ร้าน ศ.สัตย์จีนการเกษตร แจกเครื่องอุปโภคบริโภคให้ผู้กระทบจากโควิด ในจ.ลพบุรี

  •  
  •  
  •  
  •  

บริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีจำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีรายใหญ่ในประเทศไทยภายใต้ตราสินค้าหัววัว-คันไถ และนายศักดิ์ชัย สัตย์จีน (ขวา)  เจ้าของร้านศ.สัตย์จีนการเกษตรร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด 19

โดยจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของยังชีพอาทิน้ำดื่มหน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอล์ข้าวสารฯลฯเพื่อแจกจ่ายให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบในเขตพื้นที่อำเภอสระโบสถ์จังหวัดลพบุรีเมื่อเร็วๆนี้