ธ.ก.ส. มอบเงินสมทบทุนโครงการ Covid Home Care เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับดูแลผู้ป่วยโควิด-

  •  
  •  
  •  
  •  

นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.)พร้อมนายกษาปณ์ เงินรวง และ นายเสกสรรค์ จันทร์ขวาง รองผู้จัดการ ธ.ก.ส.เป็นตัวแทนธนาคารและสมาคมสโมสรพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ส.ธกส.)ร่วมมอบเงินสมทบทุนให้กับสมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ (HEC) จำนวน 500,000 บาท เพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ในโครงการ Covid Home Care

โครงการดังกล่าวHECร่วมกับสถานพยาบาลและกลุ่มแพทย์อาสา จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยลดภาระของบุคลากรทางการแพทย์และลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน โดยผู้ป่วยสามารถได้รับการรักษาขณะพักรักษาตัวที่บ้านผ่านระบบ UNE OA และระบบ Telemedicine พร้อมกับได้มีการจัดทำกล่องบรรจุอุปกรณ์ดูแลตนเอง (Covid Care Box) ซึ่งประกอบด้วยยาเวชภัณฑ์และของใช้จำเป็นสำหรับผู้ป่วย รวมไปถึงคู่มือแนะนำการดูแลตนเองตามมาตรฐานกรมการแพทย์ โดยมีนายแพทย์ฆนัทครุธกูล นายกสมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ (HEC)เป็นผู้รับมอบเมื่อวันที่ 25สิงหาคม 2564 ณ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร