ธ.ก.ส. มอบเงินสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

  •  
  •  
  •  
  •  

นายจรูญเดช เจนจรัสสกุล กรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พร้อมด้วยนายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. นายกษาปณ์ เงินรวง และนายเสกสรรค์ จันทร์ขวาง รองผู้จัดการ ธ.ก.ส.เป็นตัวแทนธนาคารและสมาคมสโมสรพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ส.ธกส.)ร่วมมอบเงินสมทบทุนให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร จำนวน 500,000 บาท

เพื่อนำไปสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร