ตั้งเป้าปี 63“กรีนมาร์เก็ต เพชรบูรณ์”สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์

  •  
  •  
  •  
  •  

เพชรบูรณ์ เดินเครื่องยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร เน้นเกษตรปลอดภัยทั้งจังหวัด ภายใต้สัญลักษณ์“กรีนมาร์เก็ต เพชรบูรณ์” ตั้งเป้าปี 2563 ดันสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์รองผู้ว่าฯ เร่งต่อยอดนโยบายกรีนมาเก็ตเพชรบูรณ์ เป้าหมายเมืองแห่งสินค้าเกษตรปลอดภัย ควบคู่ไปกับการรักษาป่าต้นน้ำพร้อมพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของ ประชาชนและสังคมอย่างยั่งยืน

         นายไกรสร กองฉลาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาตลาด/ศูนย์กระจายสินค้าเกษตรเกษตรแปรรูปปลอดภัยประจำจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อประชาสัมพันธ์ศักยภาพและจุดเด่นของจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายสุพล ศรีทับทิม พาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ และสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรในเครือข่าย “กรีนมาร์เก็ตเพชรบูรณ์” ร่วมพิธี ณ ห้องพีชปุระ โรงแรมโฆษิลฮิลล์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

         นายไกรสร กล่าวอีกว่า จังหวัดเพชรบูรณ์ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดด้านการเกษตร คือ การส่งเสริมเกษตรปลอดภัยการเพิ่มประสิทธิภาพการ ผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่ม ภายใต้สัญลักษณ์ “กรีนมาร์เก็ตเพชรบูรณ์”เพื่อเป็นการสนองตอบยุทธศาสตร์และ วิสัยทัศน์ของจังหวัดประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากโดยเน้นเกษตรทฤษฎีใหม่และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9)

         ดังนั้นทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์จึงได้จัดทำการประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตร/เกษตรแปรรูปปลอดภัย ภายใต้สัญลักษณ์“กรีนมาร์เก็ตเพชรบูรณ์” ขึ้น เพื่อให้นโยบายของจังหวัดบรรลุผลสำเร็จรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า พืชผักที่บริโภคภายในประเทศกว่า 40 %ผลิตจากจังหวัดเพชรบูรณ์ ก่อนกระจายไปสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศ นโยบายกรีนส์มาเก็ต 2 ปีที่ผ่านมามุ่งเน้นให้เกษตรกรปลูกผักปลอดภัย

         นอกจากทำให้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้นจากเดิมถึง 3 เท่าแล้วยังเป็นการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ล่าสุดมีเกษตรกรเข้าร่วมกว่า 3,000 ราย รวมกลุ่มเป็นสหกรณ์การเกษตร 7 แห่งเพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองราคาได้ ทั้งนี้จะเร่งดำเนินการต่อยอดด้วยการเพิ่มจุดจัดจำหน่ายผลผลิตตามนโยบายกรีนส์มาเก็ต ตามหัวเมืองหลักของประเทศ ประสานแหล่งท่องเที่ยว และสถานที่ราชการ เช่นโรงพยาบาล นำผลผลิตเกษตรปลอดภัยไปจัดจำหน่ายรวมทั้งให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวเข้ามาเป็นสมาชิกสหกรณ์ โดยบูรณาการรวมกับสหกรณ์รวมทั้งการรับไปจำหน่ายอีกด้วย

         ด้าน นายสุพล ศรีทับทิม พาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่าโครงการประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตร/เกษตรแปรรูปปลอดภัยนี้ ได้มีการวางแผนการประชาสัมพันธ์เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มอย่างแพร่หลาย โดยใช้เครื่องมือประชาสัมพันธ์ในหลายรูปแบบ อาทิ สื่อโทรทัศน์ มีการผลิตสารคดี 1 นาทีพากย์เสียงภาษาอังกฤษ บรรยายภาษไทย และภาษาจีน เพื่อให้สามารถสื่อสารได้อย่างสากลและทั่วโลก โดยจะออกอากาศทางช่องทีวี 5 และ 177 ประเทศทั่วโลก(Globle Network) และออกอากาศทางสื่อ อีเล็กทรอนิกส์ www.YouTube.com รวมทั้งสื่อกลางแจ้ง

        โดยทำเป็น Cut out บริเวณสามแยกพุแค สื่อสิ่งพิมพ์ จัดทำโบว์ชัวร์ผลิต 3 ภาษา คือ ไทย จีน อังกฤษ และนิตยสารสวัสดี ซึ่งเป็นนิตยสารรายเดือนบนเครื่องบินสายการบินไทยที่มีเส้นทางบิน เป้าหมาย 61 เส้นทางบิน 30 ประเทศทั่วโลก สื่อเหล่านี้มีเป้าหมายในการเผยแพร่คือกระจาย ไปทั่วโลก

         พาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ยังประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social ได้แก่ สติ๊กเกอร์ไลน์ โดยมี การสร้างตัวการ์ตูนในหลากรูปแบบเพื่อใช้เป็นสื่อนำสายตากระตุ้นให้เกิดความสนใจในการประชาสัมพันธ์ สินค้าเกษตรปลอดภัย ภายใต้สัญลักษณ์“กรีนมาร์เก็ตเพชรบูรณ์” เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่เด็กเล็กไปจนกระทั่งผู้ใหญ่ มีลักษณะเป็นตัวแทนของพืชผักผลไม้เกษตรปลอดภัยที่บริโภคกันอยู่เป็นประจำ อาทิ หัวหอม พริกหวาน สตรอเบอร์รี่ แครรอท มะขาม โดยเฉพาะกะหล่ำปลีซึ่งเป็นพืชผักปลอดภัยที่จังหวัดเพชรบูรณ์ผลิตได้เป็นจำนวนมากกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศไทยที่วางขายในตลาด

         อย่างไรก็ตาม แผนการประชาสัมพันธ์ทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะสนับสนุนช่วยผลักดันให้ผลิตภัณฑ์การเกษตรปลอดภัย ภายใต้สัญลักษณ์ “กรีนมาร์เก็ตเพชรบูรณ์” ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (Organic) ภายในปี 2563