เปลี่ยนยาง TH TYRE ฟรี ณ ศูนย์บริการ FIT Auto ทั่วประเทศ

  •  
  •  
  •  
  •  

การยางแห่งประเทศไทยจับมือ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สนับสนุนการใช้ยางรถที่ผลิตในประเทศตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางและเพิ่มปริมาณการใช้ยางในประเทศ โดยการนำยางล้อ TH TYRE เข้าเปลี่ยนฟรีที่ศูนย์บริการ FIT Auto ทั่วประเทศ จนถึง 31 ธันวาคม 2560 และรับส่วนลดค่าบริการ 50% ถึง 31 กรกฎาคม 2561 พร้อมช่วยสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรไทย

         การยางแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการใช้ศูนย์บริการยานยนต์ฯ FIT Auto ของ ปตท. เพื่อสนับสนุน “โครงการยางล้อประชารัฐ”ณ การยางแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ โดยมี พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีลงนาม และมีผู้แทนจาก 2 หน่วยงาน ได้แก่ ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย และนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้

ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ยางรถที่ผลิตในประเทศไทย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการเพิ่มปริมาณการใช้ยางในประเทศให้มากขึ้นควบคู่ไปกับการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางให้มีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยการนำวัตถุดิบยางพาราในประเทศไทยมีแปรรูปเป็นล้อยาง ภายใต้โครงการยางล้อประชารัฐ โดย กยท. เป็นผู้กำหนดสัญลักษณ์หรือเครื่องหมาย TH TYRE สำหรับยางล้อในโครงการ ซึ่งประชาชนผู้ใช้รถที่ซื้อยางล้อ TH TYRE จาก กยท. สามารถนำยางเข้ารับบริการเปลี่ยนยางฟรีจนถึง 31 ธันวาคม 2560 หลังจากนั้น ชำระค่าบริการในอัตราพิเศษที่ต่ำกว่าค่าบริการทั่วไปตามที่ ปตท.กำหนดได้ ณ ศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto ของ ปตท.

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)เปิดเผยว่า ปตท. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง “โครงการยางล้อประชารัฐ” ร่วมกับ การยางแห่งประเทศไทย ในการใช้พื้นที่ศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto ของ ปตท. เป็นจุดเปลี่ยนยางล้อรถยนต์จากโครงการยางล้อประชารัฐ โดย ปตท. สนับสนุนค่าบริการเปลี่ยนยางล้อรถยนต์ตามโครงการฯฟรี ถึง 31 ธันวาคม 2560 จากนั้นจะลดค่าบริการ 50% ถึง 31 กรกฎาคม 2561 ทั้งนี้ประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อและสถานที่ตั้งของศูนย์บริการ FIT Auto ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ทั่วประเทศ ที่ http://www.pttfitauto.com/ หรือ โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ call center 1365 ตลอด 24 ชม.

 

ที่มาข้อมูล  :เทคโนโลยีชาวบ้าน