“มนัญญา” ปลูกกัญชาเสรีต้นแรกของกระบี่

  •  
  •  
  •  
  •  

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีปลูกกัญชาต้นแรกของจังหวัดกระบี่ ที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมเยี่ยมชมแปลงปลูกกัญชาต้นแบบ ณ วิสาหกิจชุมชนคนกระบี่เพื่อปลูกสมุนไพร ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)บ้านบางผึ้ง อำเภอคลองเหนือ จังหวัดกระบี่

ทั้งนี้ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะส่งเสริมสนับสนุนมีเจ้าหน้าที่ให้ความรู้เรื่องการปลูกกัญชา ผลักดันกัญชาให้เป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่เพิ่มเติม และทำการวิจัยสายพันธุ์กัญชาที่เหมาะสมกับประเทศไทย โดยมุ่งหวังให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ และให้ประสิทธิภาพสูง สามารถนำมาต่อยอดกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกกัญชา พร้อมจัดหาตลาดกลาง รูปแบบระบบเครือข่ายเพื่อเป็นช่องทางจำหน่ายให้เกษตรกร