“ชุติมา”เปิดงานวันรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวนาแปลงใหญ่

  •  
  •  
  •  
  •