กระทรวงเกษตรฯ จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 จำนวน 1,275 ราย

  •  
  •  
  •  
  •  

กระทรวงเกษตรฯ จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 จำนวนทั้งสิ้น 1,768 ราย ประกอบด้วย เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 3 ราย ชั้นมหาวชิรมงกุฎ  64 ราย ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก  426 ราย และชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย  1,275 ราย

          ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสายสะพาย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่วนราชการจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ในสถานที่ที่เหมาสม

    กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้กำหนดจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขึ้นในวันที่ 4 – 5 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมชูชาติ กำภู สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติ และเป็นเกียรติประวัติแก่ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ทุกท่าน โดยในวันที่ 4 มีนาคม 2564 นี้มี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี และวันที่ 5 มีนาคม 2564 มี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี

 

    ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2561 – 2563 จำนวนทั้งสิ้น 1,768 ราย ประกอบด้วย เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก จำนวน 3 ราย
ชั้นมหาวชิรมงกุฎ จำนวน 64 ราย ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก จำนวน 426 ราย และชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย จำนวน 1
,275 ราย