ปลูกแล้วกัญชาบ้านละ 6 ต้น แปลงแรกของประเทศไทย ณ บ้านโศกนาค

  •  
  •  
  •  
  •  

      วันนี้ 11 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมงาน “ปลูกกัญชา 6 ต้น โนนมาลัยโมเดล” โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน และ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมงาน

   ในงานนี้มีการฉายวิดีทัศน์การนำเสนอการดำเนินงานโครงการพัฒนาต้นแบบการปลูกกัญชาเพื่อใช้สำหรับการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนมาลัย อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ และชมนิทรรศการโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน ซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ อีกทั้งได้ร่วมปลูกกัญชา 6 ต้น แปลงแรกของประเทศไทย ณ บ้านโศกนาค ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์