คณะผู้บริหารสยามคูโบต้า ลงนามถวายพระพร กรมสมเด็จพระเทพฯ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

  •  
  •  
  •  
  •  

นายทาคาโนบุ อะซึมะ (ที่ 5 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์เปอเรชั่น จำกัด พร้อมคณะผู้บริหาร นำแจกันดอกไม้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี  และลงนามถวายพระพร ขอให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์หายจากพระอาการประชวร ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

หมายเหตุ-บุคคลในภาพเรียงจากซ้ายไปขวา : นางสาวทักษิณา สุทธิสัมพนิช ผู้จัดการส่วนบริหารความยั่งยืนองค์กร,นางสาวณัฐกมล  ลักขณาวราภรณ์ ผู้จัดการส่วนอาหตุวุโสสื่อสารองค์กร,นางสาวสุขศรี ปัญญากรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ รองผู้จัดการทั่วไป สายงานวางแผนและควบคุม,นายสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ ที่ปรึกษา สำนักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่,นายทาคาโนบุ อะซึมะ กรรมการผู้จัดการใหญ่,นางวราภรณ์ โอสถาพันธุ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส,นายพิษณุ  มิลินทานุช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการทั่วไป สายงานขาย การตลาดและบริการ,นายวีระศักดิ์ กุลชัยพานิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ รองผู้จัดการทั่วไป สายงานการผลิต,และนายรัชกฤต สงวนชีวิน ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนการขาย