ธ.ก.ส. ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ตอนล่าง

  •  
  •  
  •  
  •  

ผู้บริหารและพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)ในเขตพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาสสังกัดฝ่ายกิจการสาขาภาคใต้ตอนล่างลงพื้นที่ออกเยี่ยมเยียนให้กำลังใจเกษตรกรลูกค้าที่ประสบอุทกภัย พร้อมมอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นจำนวนกว่า10,000 ชุด

ทั้งนี้ ธ.ก.ส. พร้อมให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผ่านมาตรการพักชำระหนี้ และมีสินเชื่อฟื้นฟูหลังประสบภัยรองรับกรณีเกษตรกรต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการประกอบอาชีพ การซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและเครื่องมือทางการเกษตรภายหลังจากสถานการณ์ดีขึ้นเมื่อวันที่8 – 9 มกราคม  2564