ทัพฟ้าพร้อมจัดงาน“กองทัพอากาศกับศาสตร์พระราชา”สุดอลังการ

  •  
  •  
  •  
  •  

เตรียมพร้อม-พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง  ผู้บัญชาการทหารอากาศ (กลาง) ประธานแถลงข่าวเตรียมความพร้อมจัดงาน “กองทัพอากาศกับศาสตร์พระราชา” โดยมีตัวแทนพันธมิตรที่ร่วมจัดงานร่วมแถลงด้วย ณ ณอาคารศูนย์กีฬา สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕o ปี (แยก คปอ. ดอนเมือง) กรุงเทพฯ

ลูกทัพอากาศ เตรียมจัดงาน “กองทัพอากาศกับศาสตร์พระราชา” เพื่อแสดงความจงรักภักดี เชิดชูพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรทรงมีต่อพระบรมราชชนก  พร้อมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ที่ทรงพระราชทานแนวทางการพัฒนาผ่านโครงการตามแนวพระราชดำริต่างๆ  รวมถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ภายในงานเต็มด้วยสีสันสุดอลังการณ์ ทั้งนิทรรศการ การออกร้านจากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทั่วไทย  ฝึกอาชีพฟรี

          พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง  ผู้บัญชาการทหารอากาศ  เปิดเผย ทางกองทัพอากาศ ได้สานต่องานพ่อหลวง” ประบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   จึงได้จัดงาน “กองทัพอากาศกับศาสตร์พระราชา” ขึ้น  ด้วยการน้อมนำศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ ที่กองทัพอากาศได้ปฏิบัติภารกิจมาแสดงผลงานในรูปแบบของนิทรรศการ   โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ เริ่มตั้งแต่การโปรยสารฝนหลวงจากเครื่องบินกองทัพอากาศ  เพื่อให้ตกลงในพื้นที่ป่าต้นน้ำ  รวมทั้งนอกเขตชลประทาน  จากนั้นก็เป็นการสร้างฝายบนดอยสูงเพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง  คืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับผืนป่าต้นน้ำ  น้ำที่อยู่ในระบบชลประทาน คลอง หนอง บึง ก็มีน้ำมันไบโอดีเซล พลังงานทดแทนที่ผลิตจากน้ำมันพืชใช้แล้ว  สูบน้ำเข้าสู่ไร่นาของราษฎรและในฤดูแล้งที่น้ำตามแหล่งเก็บกักต่างๆเหือดแห้งลง ดั่งพระราชดำรัสที่ว่า  “…ไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้…”

        ดังนั้นกองทัพอากาศจึงได้หาวิธีที่จะนำน้ำของพระราชาที่ซึมลงไปอยู่ใต้ดินขึ้นมาใช้  โดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์เป็นกำลังหลักในการสูบน้ำขึ้นมาใช้  เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้อย่างพอเพียง  ภายใต้ชื่อโครงการ เทพประทานธารา ในขณะเดียวกัน  ในภารกิจที่กองทัพอากาศออกช่วยเหลือประชาชน  ยังได้นำปราชญ์ชาวบ้านในสาขาต่างๆไปถ่ายทอดความรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายตามความจำเป็นและสอดคล้องกับสภาพปัญหา  เพื่อที่จะให้ราษฎรเหล่านั้นพึ่งพาตนเองได้  และยังมีการนำปัจจัยการผลิตที่สำคัญไปมอบให้อีกด้วย ซึ่งกองทัพอากาศถือว่าเป็นภารกิจสำคัญที่จะต้องเข้าไปสนับสนุนและช่วยเหลือประชาชนให้เกิดความกินดีอยู่ดี ในวิถีพอเพียง

         ในโอกาสนี้ กองทัพอากาศ จึงได้รวบรวมผลงานการนำศาสตร์พระราชาไปใช้ในหน่วยงานของกองทัพอากาศและสนับสนุนเกษตรกรเครือข่ายชุมชนจนประสบความสำเร็จ  มาจัดแสดงในงาน “กองทัพอากาศกับศาสตร์พระราชา” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 27 ก.ค. – 6 ส.ค. 2560  ณ.สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์)   ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น.

        ด้าน พลอากาศโท วงศกร เปาโรหิตย์ รองเสนาธิการทหารอากาศ กล่าวว่า ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ดังนี้   นิทรรศการเทิดพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ร้อยเรียงเรื่องราวการน้อมนำศาสตร์พระราชาในกองทัพอากาศ อาทิ นิทรรศการฝนหลวง การรีไซเคิลน้ำมันที่ใช้แล้วเป็นพลังงานไบโอดีเซล การปรับใช้พลังงานแสงอาทิตย์ภายใต้โครงการเทพประทานธารา และการส่งเสริมเกษตรกรเครือข่ายให้ประสบความสำเร็จด้วยศาสตร์พระราชา   ผลงานการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในหน่วยงานของกองทัพอากาศ เช่นตามกองบินต่างๆ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช จนสามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้กับกำลังพลและครอบครัว การแสดงผลงานเกษตรกรเครือข่ายที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพอากาศจนประสบความสำเร็จ เกิดความกินดีอยู่ดี แก้ปัญหาหนี้สินในครัวเรือนและเป็นแบบอย่างของการทำเกษตรแบบยั่งยืน

        การถ่ายทอดความรู้ศาสตร์พระราชาจากปราชญ์ชาวบ้านที่เดินตามรอยในหลวงรัชกาลที่ 9 กิจกรรมการออกร้านจำหน่ายสินค้ากลุ่มแม่บ้านทหารอากาศ การออกร้านจำหน่ายสินค้าเกษตรต่างๆจากทั่วประเทศไทย เช่น พันธุ์ไม้นานาชนิด อุปกรณ์การเกษตร แวะชิมอาหารปลอดสารพิษจากเครือข่ายเกษตรทุกภูมิภาคการฝึกอบรมอาชีพฟรีให้กับผู้ที่สนใจ อาทิ หมูสะเต๊ะสูตรลับทหารอากาศ พร้อมเรียนรู้สูตรลับชากาแฟ 8 สูตร ฝึกอาชีพทำปาท่องโก๋ น้ำเต้าหู้ และเรียนรู้การทำตลาดสินค้าออนไลน์ พบกับวิถีเกษตรคนเมือง เช่น การปลูกและการขยายพันธุ์พืชแบบง่ายๆ การสอนแปรรูปสินค้าเกษตรแบบครัวเรือน  โดยทีมวิทยากรจาก มูลนิธิเกษตรพอเพียงและเครือข่าย  เพลิดเพลินกับการแสดงดนตรีจากวงดุริยางค์กองทัพอากาศ และศิลปินชื่อดังทุกวัน

        ขณะที่พล.อ.ท.ณัฐพงษ์  วิริยะคุปต์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ กล่าวถึงกิจกรรมภายในงาน  “กองทัพอากาศกับศาสตร์พระราชา” ว่าการจัดงานครั้งนี้ได้เน้นความหลากหลายของกิจกรรม ที่สามารถร้อยเรียงเรื่องราวการน้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้ในกองทัพอากาศและนำไปถ่ายทอดสู่ภายนอก โดยเฉพาะการน้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้นั้น กองทัพอากาศต้องอาศัยผู้รู้ด้านนี้มาให้คำแนะนำ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นปราชญ์ที่เดินตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจนประสบความสำเร็จ

         โดยในงานกองทัพอากาศได้เชิญ อ. วิวัฒน์ ศัลยกำธร หรือ อ.ยักษ์  ประธานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มาบรรยายถึงการน้อมนำศาสตร์พระราชา มาใช้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้ง ขยายความคำว่า “ศาสตร์พระราชา”คืออะไร เพื่อให้ประชาชนผู้สนใจได้เข้าใจอย่างแท้จริง

         นอกจากนี้ยังมีวิทยากรอีกท่านที่เดินตามหลักปรัชญาที่น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง อย่าง “โจน จันได” ปราชญ์ชาวบ้านที่รู้จักในนามมนุษย์บ้านดิน ที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานนอกกรอบ จนประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยการอธิบายแก่นของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ถูกต้องเป็นอย่างไร

         เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ยังกล่าวอีกว่า ยังมีปราชญ์ชาวบ้านที่กองทัพอากาศได้เชิญมาร่วมบรรยายตลอดการจัดงานอีกหลายท่าน อาทิ ครูบาสุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์ ปราชญ์ชาวบ้านนักทดลองจากอ.สตึก จ.บุรีรัมย์ ลุงโชค หรือ โชคดี ปรโลกานนท์จากมูลนิธิเกษตรเพื่อการพึ่งตนเองและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา เป็นต้น

          “นับว่าเป็นโอกาสที่หาได้ยากมากที่จะพบกับปราชญ์ชาวบ้านที่มีชื่อเสียงและองค์ความรู้ในงานเดียวกัน จึงขอเชิญชวนเข้าชมงาน “กองทัพอากาศกับศาสตร์พระราชา” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 ก.ค. – 6 ส.ค. 2560 ณ.สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์)  ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น. ชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย”เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ กล่าว