ไทยเซ็นทรัลเคมีฯนำทีมช่าง-นักงานจิตอาสาเข้าปรับปรุงความปลอดภัยด้านอาชีวอนามัย-สวล.

  •  
  •  
  •  
  •  

นายบุญชัย ก่อเกียรติพิทักษ์  ผู้จัดการทั่วไป สายงานสนับสนุนการผลิต  พร้อมทีมช่างและพนักงานจิตอาสา บริษัทไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีรายใหญ่ในประเทศไทย ภายใต้ตราสินค้า หัววัว-คันไถ  ตราทีซีซีซี   ตราสิงห์  และตราเด็กน้อย  จัดโครงการ “ทีมช่าง TCCC เพื่อน้อง”

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าไปดูแลแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่สมุทรกิจโกศล อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นางสาวณิชา  จันทร์จีน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากดเป็นประธานเปิดงานและให้การต้อนรับ  ซึ่งในครั้งนี้ทีมช่างและพนักงานจิตอาสาได้ร่วมกันติดตั้งแผงกั้นบันได ซ่อมท่อระบายน้ำฝน  ปรับภูมิทัศน์ ฯลฯ  และยังได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะเบื้องต้นแก่น้องๆภายในศูนย์อีกด้วย กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้พันธกิจของบริษัทฯ ที่มุ่งมั่นในการดูแลเอาใจใส่ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ