บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมีฯต้อนรับอาจารย์-นิสิตจากภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มก.หาวิทยาลัย

  •  
  •  
  •  
  •  

บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมีฯต้อนรับอาจารย์และคณะนิสิตจากภาควิชาปฐพีวิทยาคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพปุ๋ยเคมี

      นายสุภัคเหล่าดีผู้จัดการทั่วไปสายงานการตลาดวิจัยและพัฒนาบริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีจำกัด  (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีรายใหญ่ในประเทศไทยภายใต้ตราสินค้าหัววัว-คันไถตราทีซีซีซีตราสิงห์และตราเด็กน้อยนำทีมพนักงานให้การต้อนรับอาจารย์และคณะนิสิตจากภาควิชาปฐพีวิทยาคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าศึกษาดูงานและฟังการบรรยายพร้อมทั้งเยี่ยมชมกระบวนการผลิตปุ๋ยเคมีและการควบคุมคุณภาพของทางบริษัทณโรงงานนครหลวงอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ