ซีพีเอฟผนึกกำลังผู้บริหาร-พนักงานร่วมต่อต้านคอร์รัปชันวิถีใหม่2563

  •  
  •  
  •  
  •  


บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัด(มหาชน) โดยนายวุฒิชัยสิทธิปรีดานันท์รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนและนายเฉลิมชนม์กุณฑลวรรณรองกรรมการผู้จัดการพร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานร่วมแสดงพลังต่อต้านการทุจริตในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันประจำปี2563 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดมาต่อเนื่องโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยภายใต้แนวคิดจับโกงโคตรง่ายแค่ปลายนิ้ว“Power of Data” ปีนี้เป็นครั้งแรกที่จัดงานลักษณะใหม่Virtual Collaboration ผ่านระบบออนไลน์รองรับวิถี New Normal

ทั้งนี้เพื่อแสดงจุดยืนในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลของเอกชนขณะที่ซีพีเอฟมีการประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการป้องกันและต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรควบคู่ไปกับการสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศและการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมณอาคารซี.พี.ทาวเวอร์สีลม