บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมีฯร่วม อบต.คลองสะแก-องค์กรภาคเอกชน จัดงานวัดสวยด้วย 5 ส.

  •  
  •  
  •  
  •  

นายสมรัก ลิขิตเจริญพันธ์  เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) นำทีมพนักงานจิตอาสาเข้าร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสะแก และองค์กรภาคเอกชน จัดงานวัดสวยด้วย    5ส. โดยมีกิจกรรมทำความสะอาดวัด  ตัดกิ่งไม้  เก็บขยะ กวาดลานวัด  และทำความสะอาดพื้น รวมถึงล้างห้องน้ำให้แก่วัดเสด็จ ตำบล คลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กิจกรรมนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจในการเอาใจใส่สังคมและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ