ธ.ก.ส.เปิดอบรม New Gen Hug Edutainment Camp ในโครงการ New Gen Hug บ้านเกิด

  •  
  •  
  •  
  •  

       ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม New Gen Hug Edutainment Camp”และปาฐกถาพิเศษในหัวข้อเกษตรสายพันธุ์ใหม่ พัฒนาชาติไทยยั่งยืน โดยมีนายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)กล่าวรายงานและให้การต้อนรับซึ่งการอบรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ New Gen Hug บ้านเกิด

       เพื่อเฟ้นหาและสนับสนุนคนรุ่นใหม่ เข้าร่วมแข่งขันในแนวคิดการพัฒนาด้านการเกษตรสู่ธุรกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผสมผสานกับการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยในการอบรมได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิมากมายมาให้ความรู้ในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ ดร.รอยล จิตรดอน เลขาธิการมูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์ บรรยายในหัวข้อ น้ำ จุดเริ่มต้นของเกษตรกรรม นายอำพล อาภาธนาการ ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรมฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม บรรยายในหัวข้อ นวัตกรรมการแปรรูปและสร้างมูลค่าสินค้า เป็นต้น

        นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมยังได้รับความรู้ตามประเภทที่ได้สมัครเข้าร่วมโครงการได้แก่ เกษตรกรรมยั่งยืน เกษตรเทคโนโลยี เกษตรแปรรูป และเกษตรท่องเที่ยวชุมชนทั้งนี้ ยังมีNew Gen Hug Clinic เพื่อให้คำปรึกษาด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับการเกษตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรม อีกทั้งยังได้รับความสนุกสนานจากกิจกรรมสันทนาการและมินิคอนเสิร์ตจาก บี้ สุกฤษฎิ์ วิเศษแก้วในระหว่างวันที่ 27 – 29 กรกฎาคม 2563 ณอิงธาร รีสอร์ท และศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติจังหวัดนครนายก

                                   

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ