สยามคูโบต้า จับมือ มทร.สุวรรณภูมิ ลงนามว่าด้วย “การพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีการเกษตร”

  •  
  •  
  •  
  •  

บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด  ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นำโดย นายไวพจน์ หามาลา ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด (ลำดับที่ 2 จากขวา)และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ลำดับที่ 3 จากขวา) ลงนามใน “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการดำเนินการพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีการเกษตร” 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ในการแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตร พัฒนาบุคลากรและนักศึกษา โดยเตรียมก่อตั้งศูนย์ฝึกการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรคูโบต้า ในการเผยแพร่ความรู้เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรสมัยใหม่ เสริมความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรม เพื่อผลักดันภาคการเกษตรให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ