เตรียมพร้อมงาน “ตรานกยูงพระราชทานฯสืบสานตำนานไหมไทย”

  •  
  •  
  •  
  •  

       คำบรรยาย : นายธีรภัทร  ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานแถลงข่าวการจัดงาน “ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 12” ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด “สืบสานภูมิปัญญา พัฒนามาตรฐานหม่อนไหม” ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

      กระทรวงเกษตรฯเตรียมจัดงาน “ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 12” ประจำปี 2560 มุ่งสืบสานภูมิปัญญา ยกระดับมาตรฐานหม่อนไหมไทยสู่สากล    

            นายธีรภัทร  ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังแถลงข่าวการจัดงาน “ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 12” ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมหม่อนไหม กำหนดจัดงาน “ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 12” ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด “สืบสานภูมิปัญญา พัฒนามาตรฐานหม่อนไหม” ระหว่างวันที่ 13 – 17 กรกฎาคม 2560 ณ ฮอลล์ 3 – 4 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

           เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงทุ่มเทเสียสละอุทิศพระวรกายในการส่งเสริมอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าไหม มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงในอาชีพ และก่อให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมไหมไทยจนเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์สืบสานอาชีพด้านหม่อนไหม  ช่วยสนับสนุนส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นของเกษตรกรไทยต่อไป

             “การจัดงานในครั้งนี้ จะทำให้ผู้ผลิตได้ทราบข้อมูลการขอรับใบรับรองการใช้สัญลักษณ์นกยูงในการรับรองผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยและทราบความต้องการของตลาด เพื่อจะผลิตสินค้าได้ตรงความต้องการของตลาด ส่วนผู้บริโภคสินค้าผ้าไหมทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศจะมีความเชื่อมั่นในผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน นอกจากนี้ ยังเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สัญลักษณ์ตรานกยูงพระราชทานให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังให้คนไทยได้เกิดความภูมิใจและร่วมมือกันรักษาชื่อเสียงผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยไว้ให้มีคุณภาพมาตรฐาน ซึ่งเป็นการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในการอนุรักษ์และคุ้มครองไหมไทยไว้เป็นสมบัติของชาติสืบไป” นายธีรภัทรกล่าว

          ด้าน นางสุดารัตน์ วัชรคุปต์ เหล่าวิชยา อธิบดีกรมหม่อนไหม กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับรูปแบบการจัดงาน จะมีทั้งนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การทอผ้า  นิทรรศการตราสัญลักษณ์นกยูงพระราชทาน ประกอบด้วย ตรานกยูงพระราชทานสีทอง สีเงิน สีน้ำเงิน และสีเขียว ซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานให้เป็นสัญลักษณ์รับรองคุณภาพผ้าไหมไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ปัจจุบันได้จดทะเบียนแล้ว 35 ประเทศทั่วโลก นอกจากนี้ ยังจัดแสดงผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานที่ชนะการประกวดระดับประเทศและกิจกรรมที่น่าสนใจอื่น ๆ ด้วย

          ทั้งนี้ การจัดงาน “ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 12” ประจำปี 2560 มีนิทรรศการและกิจกรรม เช่น นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 การจัดแสดงผลงานที่ชนะเลิศการประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน และผลิตภัณฑ์ หม่อนไหมประจำปี 2560 นิทรรศการเกี่ยวกับหม่อนไหม        และการสาธิตและจัดแสดง “ของแปลกไหม” รวมถึงการแสดงผลิตภัณฑ์หม่อนไหม และการออกร้านจำหน่ายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ไหมไทยที่มีคุณภาพจำนวน 200 ร้านจากทั่วประเทศ