สาธิตเครื่องจักรกลการเกษตรล้ำสมัย

  •  
  •  
  •  
  •  

        

          คุณทิตา กนิษฐานนท์ ผู้จัดการการตลาด ฝ่ายโครงการ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัดผู้จัดงานSIMA ASEAN Thailand ร่วมกับบริษัทรักบ้านเกิดจำกัด และ Manitou GroupจัดกิจกรรมแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตรSIMA ASEAN Roadshow 2017เพื่อนำเสนอศักยภาพและนวัตกรรมการทำงานที่ทันสมัยของเครื่องจักรกลทางการเกษตรณลานสาธิตการเกษตรเขาหินดาดต.ท่าคล้ออ.แก่งคอยจ.สระบุรีโดยมีคุณทนงยุทธ จันทกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ จ.สระบุรีกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานเกษตรกรและผู้ที่สนใจกว่า100 ราย ทั้งนี้เปฌนการสาธิตเครื่องจักรกลการเกษตรล้ำสมัยเปิดมุมมองเกษตรกรไทยพัฒนาสู่Smart Farmerด้วย

         สำหรับงาน ภายในงานได้มีการสาธิต และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานทดลองใช้งานเครื่องจักรกลเอนกประสงค์ทางการเกษตร รุ่น MLT-X625 และ MT-X1440 จากManitou Group ผู้ผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรชั้นนำจากประเทศฝรั่งเศสผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับศักยภาพของเครื่องจักรกลกับอย่างเต็มที่กับกลุ่มเกษตรกรผู้เข้าร่วมงานพร้อมทั้งมีการเจรจาซื้อขายเครื่องจักรกลทางการเกษตร

         นอกจากนี้ภายในงาน ยังพบกับเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ที่ทางการเกษตรอีกมากมายได้ที่งานSIMA ASEAN Thailand 2017 งานแสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติเพื่ออุตสาหกรรมการเกษตรครบวงวรระดับภูมิภาค ในวันที่7-9กันยายน2017ณ อาคาร5-6ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานีและริมทะเลสาบเมืองทองธานีสอบถามข้อมูลและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่โทร02-833-5347 เว็บไซต์www.sima-asean.com