มก.ร่วมใจทำดอกไม้ถวายพ่อแทนความภักดีนิรันดร์กาล  

  •  
  •  
  •  
  •  

      ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (แถวหลังสุดที่5 จากซ้าย)เป็นประธานเปิดงาน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรม “พอเพียง…เพื่อเพียงพอ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมใจทำดอกไม้ถวายพ่อ แทนความภักดีนิรันดร์กาล”  ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ จำนวน 10,000 ดอก เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช

สำหรับกิจกรรมนี้จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 9.30 น. ที่ห้องโถงนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จัดกิจกรรม “พอเพียง…เพื่อเพียงพอ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมใจทำดอกไม้ถวายพ่อ แทนความภักดีนิรันดร์กาล” โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิตเก่า นิสิตปัจจุบัน จิตอาสา และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรม “พอเพียง…เพื่อเพียงพอ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมใจทำดอกไม้ถวายพ่อ  แทนความภักดีนิรันดร์กาล” เป็นกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ จำนวน 10,000 ดอก เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้และแสดงความจงรักภักดีนิรันดร์กาล ทั้งนี้ จะเป็นการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์จากเปลือกข้าวโพดอบแห้ง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ และ โครงการหลวง ในรูปแบบดอกดารารัตน์ และ ดอกบัวสาย ในวันที่  29 -30 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 – 16.30 น. ณ บริเวณโถงนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. สอนนำโดย นิสิตสาขาศิลปสัมพันธ์ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์