ติดตามความก้าวหน้า

  •  
  •  
  •  
  •  

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ขวาสุด)หารือร่วมกับ ศาสตราจารย์ คิมิโอะ ทาเคยะ (Professor Kimio TAKEYA) ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการของประธานองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA)(ซ้ายสุด) เกี่ยวกับความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาคลองผันน้ำควบคู่กับถนนวงแหวนรอบที่ 3 ณ ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยทาง JICA ได้รายงานข้อมูลการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาถนนวงแหวนรอบที่ 3 ร่วมกับคลองระบายน้ำหลาก ที่กำหนดแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งได้มีการศึกษาทางเลือกของแนวถนนและคลองผันน้ำ แบ่งเป็น 4 เส้นทาง ทั้งนี้ JICA อยู่ในระหว่างการทำข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบข้อดี และข้อเสียของแต่ละทางเลือก และจะนำเสนอในการสัมมนาโครงการครั้งที่ 2 ในวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ต่อไป