ขนกล้วยไม้หายากโชว์ในงาน“เทศกาลผลไม้ฯ”ที่นนท์

  •  
  •  
  •  
  •  

      เปิดงาน :  นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน “เทศกาลผลไม้ กล้วยไม้คุณภาพ อ.ต.ก.”  (Thai Fruit & Orchid Festival 2017) จัดขึ้นระหว่างวันที่  23 – 28  มิถุนายน  2560  ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ถนนแจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี 

    ขนกล้วยไม้สายพันธุ์หายากจากทั่วโลก โชว์ในง่น “เทศกาลผลไม้ กล้วยไม้คุณภาพ อ.ต.ก.”  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ  จังหวัดนนทบุรี  “ปลัดกระทรวงเกษตรฯ” ระบุงานนี้ หนุนการเชื่อมโยงการตลาดเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรรับช่วงผลผลิตออกสู่ตลาด

                นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะผู้กำกับ และดูแล องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ได้จัดงาน “เทศกาลผลไม้ กล้วยไม้คุณภาพ อ.ต.ก.”  (Thai Fruit & Orchid Festival 2017) ขึ้น ในระหว่างวันที่  23 – 28  มิถุนายน  2560  ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ  จังหวัดนนทบุรี  โดยได้ตระหนักถึงความสำคัญของการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร และได้ดำเนินการขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาลในการปฏิรูปและพัฒนาภาคการเกษตร โดยเล็งเห็นความสำคัญถึงคุณค่าความเป็นเกษตรกร และสนับสนุนให้เกษตรกรหันมาทำการเกษตรแบบปลอดภัย คำนึงถึงคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและผู้บริโภค อันจะส่งผลดีต่อภาคเกษตรกรรมของประเทศ

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้เกษตรกรได้นำผลผลิตการเกษตรมาจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง เป็นการเชื่อมโยงทางการตลาด เพิ่มช่องทางการจำหน่าย สร้างโอกาสทางธุรกิจ เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ตลอดจนเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น ตามนโยบายของรัฐบาล 

                “การจัดงานครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและรณรงค์ให้ประชาชนหันมาบริโภคผลไม้ของไทยมากขึ้น เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมากอีกทางหนึ่ง รวมถึงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในการนำกล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับมาจัดแสดง สื่อให้เห็นถึงศักยภาพและความสวยงามในการนำไปใช้ประดับตกแต่งงานพิธีต่างๆ ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยอีกทางหนึ่ง” นายธีรภัทร กล่าว

                ด้านนายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.) กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมด้านการตลาด สนับสนุนให้เกษตรกรมีโอกาสเรียนรู้ เพิ่มทักษะด้านการตลาด ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตสินค้าตามระบบการผลิตสินค้าเกษตรที่ดีมีคุณภาพเข้าสู่ระบบตลาด พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร สร้างการเรียนรู้และพัฒนาผลผลิตการเกษตรไปสู่โมเดิร์นเทรด (Modern Trade)

 นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจำหน่าย ผลไม้ ตามฤดูกาลจากทั่วทุกภูมิภาค เช่น ทุเรียน พันธุ์หลงหลิน หมอนทอง ลองกอง มังคุด ส้มโอ และกล้วยไม้สายพันธุ์ต่างๆ รวมถึงสายพันธุ์หายากจากทั่วโลก พร้อมทั้งมีการจัดนิทรรศการกล้วยไม้สายพันธุ์ต่างๆ รวมถึงสายพันธุ์หายาก และการสาธิตการเพาะพันธุ์กล้วยไม้และการแสดงบนเวทีทุกวัน โดยเริ่มวันศุกร์ที่ 23 ถึงวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 11.00 – 21.00 น. ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ ทั้งนี้ พิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมงาน จะได้รับกล้วยไม้ พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ เป็นของที่ระลึกกลับบ้านฟรีอีกด้วย