นายกฯนำคณะติดตามนโยบายปฏิรูปภาคการเกษตร

  •  
  •  
  •  
  •  

     เยี่ยมชม – พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายปฏิรูปภาคการเกษตร  ณ สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด บ้านซำจาน ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการภายในงาน อาทิ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร (ศพก.)  Zoning by Agri-Map การบริหารจัดการน้ำ มาตรฐานสินค้าเกษตร เกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่การดำเนินงานตามนโยบายแปลงใหญ่ของสหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด และ Young Smart Farmer ด้วย