วันดื่มนมโลก

  •  
  •  
  •  
  •  

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงาน “วันดื่มนมโลก” ประจำปี 2560 และ “สัปดาห์การบริโภคนม” เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรโคนม โดยมีนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ (คนที่ 2 จากซ้าย) ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการจัดงาน และ นางศิริพร เดชสิงห์ (คนกลาง) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการตลาดให้การต้อนรับ  ณ แม็คโคร สาขาลาดพร้าว  เมื่อเร็วๆ นี้