เกษตรแฟร์ ภายใต้แนวคิด “เกษตรศาสตร์นำไทย นวัตกรรมก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

  •  
  •  
  •  
  •  

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์   รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวถึงการจัดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2562 ว่า  ภายใต้แนวคิด“เกษตรศาสตร์นำไทย นวัตกรรมก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ในระหว่างวันที่25 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2562

ภายในงานยังมีการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 57 ในระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยจะมีการนำเสนอผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยายภาคโปสเตอร์ รวมทั้งสิ้น 242 เรื่อง ในสาขาต่าง ๆ ตลอดจนการอภิปรายการบรรยาย การเสวนาพิเศษ อีก 11 เรื่อง นอกจากนี้ยังมีการประชุม KUPresidents Forum: Celebration of the 76 th Anniversary of Kasetsart University: Universities as Hubs for AI Research and Developmentระหว่างวันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ และวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะครบรอบ 76 ปีแห่งการสถาปนา

 ม. เกษตร จัดงานเกษตรแฟร์  เพื่อนำผลงาน นวัตกรรมจากงานวิจัย ซึ่งนักวิจัยได้ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาในสาขาต่าง ๆให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนที่ร่วมงาน อันจะนำไปสู่การพิจารณานำไปใช้ประยุกต์ใช้งานเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่หรือการต่อยอดในการประกอบอาชีพและปีนี้ได้ปรับภาพลักษณ์งานให้มีความทันสมัยและให้ช่วยกันส่งเสริมดูแลเอาใจใส่สิ่งแวดล้อมให้มากขึ้นให้คิดค้นนวัตกรรมเช่น เครื่องบีบขวดน้ำที่ใช้แล้ว เครื่องกรองน้ำ ธนาคารขยะ แผ่นอัดจากวัสดุที่ใช้แล้วพร้อมที่จะนำไปสู่กระบวนการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ หรือและการให้ความรู้แก่เยาวชนและประชาชนที่มาเที่ยวงานใช้รถสาธารณะนำถุงผ้า กระบอกน้ำมาด้วย ทั้งนี้อยากให้นิสิตมีส่วนร่วมและช่วยกันรณรงค์
การทิ้งขยะ การคัดแยก การนำขยะที่คัดแยกแล้วไปทำประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น นำไปทำน้ำหมัก ทำปุ๋ย เป็นต้น

ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน และประธานคณะกรรมการจัดงานเกษตรแฟร์ประจำปี 2562 กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยังเน้นการนำเสนอผลงานวิจัย และนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เกิดจากนักวิจัยของมหาวิทยาลัยในสาขาต่าง ๆ
เป็นกิจกรรมหลักเพื่อให้ประชาชน นิสิต นักศึกษา ได้มาเรียนรู้และเติมเต็มองค์ความรู้ จากส่วนจัดแสดงต่าง ๆ โดยเฉพาะนิทรรศการการเสนอผลงานนวัตกรรมผลงานวิจัย ภายใต้ แนวคิด“เทคโนโลยีก้าวไกล พัฒนาเศรษฐกิจไทย” ซึ่งจัดแสดงบนอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ โดยแบ่งเป็น 9 กลุ่ม รวม 97 ผลงาน เช่นกลุ่มเกษตรและการแปรรูป กลุ่มอาหาร กลุ่มสิ่งแวดล้อม กลุ่มเครื่องจักรเครื่องมือ เป็นต้น เช่น ชุดปลูกเมล่อนระบบพลังงานแสงอาทิตย์เครื่องอัดกระทงใบตองนวัตกรรมถั่งเช่าสีทองเพื่ออุตสาหกรรมเครื่องสำอางค์และแพทย์ การพัฒนาแคปซูลเมล็ดไม้เพื่อการฟื้นฟูป่านวัตกรรมการบำบัดของเสียสำหรับฟาร์มสัตว์เศรษฐกิจ ผ้าไหมย้อมคราม GIนวัตกรรมพันธุ์ข้าวโพด เตาปิ้งย่าง ปลอดสารพิษและระบบปัญญาประดิษฐ์ของกล้องวงจรปิด เป็นต้น

 

ข้อมูลผลงานทุกชิ้นสามารถดาวน์โหลดได้ใน Application “Inside KU”

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ