สุดยอด3 ผลงาน”แม่โจ้”กวาด 11 รางวัล

  •  
  •  
  •  
  •  

 

          ผลการประกวดงานวิจัยและนวัตกรรม ในงาน  EUROINVENT 2017 ณ ประเทศโรมาเนีย มีผู้ส่งผลงานจาก 37 ประเทศ ปรากฎว่า นักวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้เจ็ง  กวาด 11รางวัลใหญ่ มาฝากคนไทย จาก 3 ผลงาน

         ตามที่ รองศาสตราจารย์ ดร.ยุงยุทธ ข้ามสี่ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำทีมนักวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สามารถคว้ารางวัล จากการประกวดและแสดงผลงานในระดับนานาชาติ ในงาน IX European Exhibition of Creativity and Innovation : E U R O I N V E N T ณ Palace of Culture เมือง IASI ประเทศโรมาเนีย ในระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2560 โดยมีสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย (ATIP) มีส่วนผลักดันความสำเร็จในครั้งนี้ ซึ่งมีผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลทั้งหมด จำนวน 11 รางวัล จากผลงานการวิจัย 3 ผลงาน โดยงานนี้มีผู้ส่งเข้าประวกดทั้งหมด 37 ประเทศทั่วโลก  ได้แก่

  1. ผลงานเรื่อง “อาหารเสริมน้ำตาลพรีไบโอติกจากหัวหอม” ( ALLI-FOS®, Prebiotic Sugar Supplement) โดย อาจารย์ ดร.ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสินคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย โขนงนุช คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  สำหรับผลงานการวิจัย 3 ผลงานที่ได้รับรางวัลทั้ง 11 รางวัลนั้น

รางวัล “Gold Medal” จากประกวดและแสดงผลงานในระดับนานาชาติ ในงาน IX European Exhibition of Creativity and Innovation : E U R O I N V E N T

 – รางวัล “special award” จาก สมาคม Association of Polish Inventors and Rationalizers จากประเทศโปแลนด์

– รางวัล “Honor of Invention” จากสมาคม World Invention Intellectual Property Associations ประเทศไต้หวัน

          2.ผลงาน เรื่อง “ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมสำหรับไบโอรีแอคเตอร์จมชั่วคราวเพื่อการขยายพันธุ์พืชระดับอุตสาหกรรม”(Advanced Computerized-control System of Temporary Immersion Bioreactor for IndustrialPlantletsMicropropagation) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พูนพัฒน์ พูนน้อยคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรและ รองศาสตราจารย์ ดร.นพมณี โทปุญญา-นนท์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ได้รับ 4 รางวัล

         – รางวัล “Gold Medal” จากประกวดและแสดงผลงานในระดับนานาชาติ ในงาน IX European Exhibition of Creativity and Innovation : E U R O I N V E N T

          – รางวัล “Gold Medal ” จาก Innovation Design Research International Symposium (IDRIS) ประเทศมาเลเชีย

          –  รางวัล “Special Award” จาก Toronto International Society of Innovation & Advanced Skills ประเทศแคนาดา

         – รางวัล “The Politehnica Innovation Award” จาก University Politehnica of Buchares ประเทศโรมาเนีย

         3.ผลงาน เรื่อง “สารสกัดสาหร่ายกรีนคาเวียร์อินทรีย์สำหรับผลิตภัณฑ์เวชสำอางชะลอวัย” (Organic extract of green caviar for anti-aging cosmeceutical products)โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร   อมรเลิศพิศาล คณะเทคโนโลยีกรประมงและทรัพยากรทางน้ำ รองศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ , ดร.ลภัทรดา มุ่งหมาย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และคุณมณฑกานต์ ท้ามติ้นศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งเพชรบุรี ร่วมกับ ผู้ประกอบการ คุณอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ บริษัท ดร.โทบิ จำกัด ได้รับ 4 รางวัล

          – รางวัล “Gold Medal” จากประกวดและแสดงผลงานในระดับนานาชาติ ในงาน IX European Exhibition of Creativity and Innovation : E U R O I N V E N T

          – รางวัล “Special award” จาก University of Craiova, Romania จากประเทศโรมาเนีย

         – รางวัล “Special award” จาก สมาคม Association of Polish Inventors and and Rationalizers ประเทศโปแลนด์ 

          – รางวัล “Special Award” จาก Malaysian Research & Innovation Society ประเทศมาเลเซีย

        จากรางวัลที่ได้รับ แสดงให้เห็นถึงความทุ่มเท ความตั้งใจ ของทีมนักวิจัยในการศึกษาวิจัยผลงานคุณภาพ แสดงให้เป็นที่ประจักษ์ สามารถใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้จริง จนได้รับการยอมรับและสามารถคว้ารางวัลนวัตกรรมในระดับนานาชาติ ซึ่งมีผลงานนวัตกรรมที่ส่งเข้าประกวดมากกว่า 400 ผล ในงาน IX EUROINVENT 201ณ ประเทศโรมาเนีย สร้างความภาคภูมิให้กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคนไทยทั้งประเทศ

ในครั้งนี้