เริ่มแล้วงาน “ตลาดจตุจักรสะพานปลา” ครั้งที่ 2

  •  
  •  
  •  
  •  

สินค้าสัตว์น้ำ – นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดงาน “ตลาดจตุจักรสะพานปลา”  ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด “แหล่งรวมสินค้าสัตว์น้ำคุณภาพ ถูกกฎหมาย ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่  22 – 26 พฤษภาคม 2560 ณ สะพานปลากรุงเทพ ซอยเจริญกรุง 58 กรุงเทพฯ

    กระทรวงเกษตรฯ จัดงาน “ตลาดจตุจักรสะพานปลา”  ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด “แหล่งรวมสินค้าสัตว์น้ำคุณภาพ ถูกกฎหมาย ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค” ระหว่างวันที่  22 – 26 พ.ค. 60 โดยนำสินค้าสัตว์น้ำคุณภาพและสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานถูกสุขอนามัยมาจัดจำหน่ายในราคาถูก

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังพิธีเปิด  “ตลาดจตุจักรสะพานปลา”  ครั้งที่ 2 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่  22 – 26 พฤษภาคม 2560 ณ สะพานปลากรุงเทพ ซอยเจริญกรุง 58 ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยองค์การสะพานปลา (อสป.) จัดงานดังกล่าว ภายใต้แนวคิด “แหล่งรวมสินค้าสัตว์น้ำคุณภาพ ถูกกฎหมาย ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค” โดยนำสินค้าสัตว์น้ำคุณภาพจากสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลาที่มาจากการทำประมงถูกกฎหมายและสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานถูกสุขอนามัยจากกลุ่มเกษตรกรที่เป็นพันธมิตรกับองค์การสะพานปลามาจัดจำหน่ายให้กับประชาชนในราคาถูก ซึ่งสะพานปลากรุงเทพจัดเป็นตลาดกลางสัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพ การจัดตลาดจตุจักรสะพานปลานับเป็นบทบาทใหม่ขององค์การสะพานปลา และเป็นก้าวย่างสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงบทบาทในฐานะหน่วยงานของรัฐที่จะช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคประมง ซึ่งเป็นแหล่งรายได้และแหล่งอาชีพในการจ้างแรงงานที่สำคัญลำดับต้น ๆ ของประเทศ

“การจัดงาน “ตลาดจตุจักรสะพานปลา 2560” เป็นกิจกรรมออกร้านจำหน่ายสินค้าเกษตร สินค้าประมงและผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำ ถือเป็นการเปิดโอกาสให้เกษตรกรชาวประมงมีช่องทางการจำหน่ายสินค้า โดยคัดเลือกสินค้าที่ได้มาตรฐานถูกสุขอนามัย ราคาเป็นธรรมจากหน่วยงานในสังกัดองค์การสะพานปลาและกลุ่มเกษตรกรที่เป็นพันธมิตรกับหน่วยงาน มาจัดจำหน่ายให้กับประชาชน จึงเท่ากับเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้เกษตรกรได้พบปะกับผู้บริโภคโดยตรง ซึ่งถือเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ อันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค รวมทั้งยังเป็นช่องทางให้ประชาชนได้มีโอกาสเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพในราคายุติธรรม” นางสาวชุติมา กล่าว

สำหรับกิจกรรมสำคัญภายในงาน ประกอบด้วย การออกร้านจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมงที่ถูกกฎหมาย ได้มาตรฐานสุขอนามัยและปลอดภัยต่อผู้บริโภค ในราคาที่เป็นธรรม มีกลุ่มแพปลาที่คัดเลือกจากสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลาทั่วประเทศ ร่วมกับร้านจำหน่ายสินค้าเกษตรเครือข่ายตลาดคลองผดุงกรุงเกษม รวมถึงการจัดนิทรรศการ กิจกรรม ชิม ช้อป ชม ชิง กิจกรรมรณรงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการทำประมงที่ถูกกฎหมายตามพระราชกำหนดการประมง  พ.ศ. 2558 และการบริโภคสินค้าสัตว์น้ำที่ได้มาตรฐานสุขอนามัยรวมกว่า 50 ร้านค้า เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนและผู้ประกอบการ