“ลักษณ์”นำทีมตรวจตลาด อ.ต.ก.

  •  
  •  
  •  
  •  

                                     “ลักษณ์”นำทีมตรวจตลาด อ.ต.ก.

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) พร้อมทั้งมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานเพื่อยกระดับคุณภาพของสินค้าเกษตรให้เข้าสู่มาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น พร้อมมุ่งหวังให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ ต้องการให้มีการนำองค์ความรู้การประสบความสำเร็จของ อ.ต.ก. ในส่วนกลาง นำไปขยายสู่ตลาดในส่วนภูมิภาค เพื่อพัฒนาให้เป็นตลาดที่มีคุณภาพต่อไป ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงตลาดได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย