“อ.ยักษ์”ลุยเอง ดูกระทบ สวล.ร้างอ่างเก็บน้ำคลองตาพลาย

  •  
  •  
  •  
  •  

ตรวจเยี่ยมโครงการ : ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองตาพลาย เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคของประชาชนในเขต อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 

[adrotate banner=”3"]

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ