ปรับปรุงสนามบิน ปฏิบัติการฝนหลวงท่าใหม่

  •  
  •  
  •  
  •  

  ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมหารือและรับฟังข้อเสนอการปรับปรุงสนามบินท่าใหม่ ซึ่งเป็นฐานบินปฏิบัติการทำฝนหลวง ศูนย์ภาคตะวันออก จ.จันทบุรี พร้อมเยี่ยมเยียนให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฝนหลวง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ณ สนามบินท่าใหม่ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี