ส่งชื่อเลย คัด“สตรีดีเด่น”ปี 2561

  •  
  •  
  •  
  •  

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เชิญชวนเสนอชื่อสตรีทำงานดีเด่น ประจำปี 2561 เพื่อเชิดชูเกียรติคุณและรับโล่รางวัล หมดเขตเสนอชื่อ 31 ม.ค.นี้

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เชิญชวนร่วมเสนอชื่อสตรีทำงานดีเด่นประจำปี 2561 เข้าร่วมคัดเลือกเพื่อรับโล่รางวัล และประกาศเกียรติคุณให้สังคมได้ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของพลังแรงงานสตรี
เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2561 โดยแบ่งเป็น 8 ประเภท ได้แก่ 1.สตรีนักบริหารดีเด่น 2.สตรีผู้ปฏิบัติการดีเด่น 3.สตรีเครือข่ายด้านแรงงานดีเด่น 4.สตรีผู้ประกอบอาชีพอิสระดีเด่น 5.ศิลปินสตรีดีเด่น 6.สื่อมวลชนดีเด่น 7.สตรีองค์กรพัฒนาเอกชนดีเด่น 8.สตรีนักวิชาการด้านแรงงานดีเด่น รวมทั้งสิ้น 29 รางวัล
อธิบดี กสร. กล่าวต่อไปว่า สามารถเสนอชื่อสตรีทำงานดีเด่นได้ตั้งแต่วันที่ 3 – 31 มกราคม 2561 โดยส่งข้อมูลมายังกลุ่มงานแรงงานหญิง เด็ก และเครือข่ายการคุ้มครองแรงงาน กองคุ้มครองแรงงาน ชั้น 10 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม     02-246-8024 ในวันเวลาราชการ หรือ ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.labour.go.th ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 61 เป็นต้นไป

ที่มา:ข่าวทำเนียบรัฐบาล