ชาวประมงบุกกระทรวงเกษตรฯจี้เร่งแก้ปัญหา

  •  
  •  
  •  
  •  

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อนุญาตให้ ตัวแทนจากสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย เข้าพบ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อยื่นข้อเสนอขอให้พิจารณาแก้ไขเรื่องเร่งด่วน อาทิ พิจารณาคืนเรือที่ตกสำรวจ รวมทั้งขอเพิ่มวันทำการประมง ตลอดจนขอให้ทบทวน พ.ร.ก.ประมง 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในส่วนที่มีบทลงโทษแรงเกินไป เป็นต้น โดยที่ประชุมได้เห็นชอบร่วมกันให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานร่วมภาครัฐกับภาคชาวประมงเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร่งด่วน