ซีพีเอฟระดมทีมจิตอาสาเดินสายช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

  •  
  •  
  •  
  •  


บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ยกทัพ”ซีพีเอฟจิตอาสา” เดินสายลงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมสนับสนุนวัตถุดิบประกอบอาหารเพื่อมอบแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในครั้งนี้


         นายสัตวแพทย์ธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช รับมอบวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหาร จาก นายชนาทิศ เกิดเมฆ ผู้แทนซีพีเอฟ เพื่อสนับสนุน “ครัวปศุสัตว์เมืองคอน” ในภารกิจของหน่วยเฉพาะกิจช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ชาวนครศรีธรรมราชที่ประสบอุทกภัย โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งจะนำวัตถุดิบทั้งเนื้อสุกรและไก่ต้มน้ำปลาไปประกอบอาหารสำหรับมอบให้กับประชาชนต่อไป

        ด้าน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร จังหวัดปัตตานี รับมอบน้ำใจจากซีพีเอฟเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ทั้งน้ำดื่ม ไข่ไก่สด และเนื้อไก่ โดยมี นายวรวิทย์ ชีวนิชพันธ์ ผู้แทนซีพีเอฟ และทีมงานซีพีเอฟจิตอาสาร่วมส่งมอบแก่กำลังทหารสังกัดกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า สำหรับลงพื้นที่ช่วยพี่น้องชาวปัตตานีที่ขาดแคลนน้ำดื่ม-อาหาร และไม่สามารถออกนอกพื้นที่ได้เนื่องจากเส้นทางถูกตัดขาด

ขณะเดียวกันที่จังหวัดสงขลา นายมานิตย์ รัตนพันธ์ ผู้แทนซีพีเอฟ นำชาวซีพีเอฟโรงงงานผลิตอาหารสัตว์บ้านพรุ ร่วมกับอุตสาหกรรม จังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ประสบภัยในอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เพื่อส่งมอบน้ำดื่มตราซีพีถึงมือพี่น้องประชาชนช่วยบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วน
นอกจากนี้ ธุรกิจสุกรภาคใต้ได้มอบเนื้อสุกรแก่ปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง เพื่อเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารนำไปช่วยเหลือชาวพัทลุงด้วย.