8 องค์ชาวนาเชียร์และให้กำลังใจ”บิ๊กฉัตร”

  •  
  •  
  •  
  •  

          ชาวนาเชียร์ : วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ได้มีตัวแทน 8 องค์กรชาวนา ได้แก่ สมาคมส่งเสริมชาวนาไทย สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย สมาคมชาวนาข้าวไทย สมาคมเครือข่ายชาวนาไทย สมาคมส่งเสริมชาวนาอีสาน สมาคมเกษตรไทย สมาคมชาวนาและโรงสีข้าวไทย และศูนย์ข้าวชุมชน ขอเข้าพบ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อนุญาตให้ เพื่อให้กำลังใจในการทำงาน ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์