กรมชลฯปฏิเสธ เปล่าแอบปล่อยน้ำกลางคืน

  •  
  •  
  •  
  •  

กรมชลประทาน ปฏิเสธไม่ได้แอบปล่อยน้ำเวลากลางคืน  ยืนยัน ยังคงระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา อยู่ในเกณฑ์ 2,600 ลบ.ม./วินาที ชี้ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านมากกว่า 2,600-2,616 ลบ.ม./วินาที ช่วงตั้งแต่เช้าวันที่ 14-15 ตุลาคม 2560 เกิดปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ในช่วงวันที่ 11 – 14 ตุลาคม 2560 นั่นเอง

ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ อธิบดีกรมชลประทาน ยืนยันถึงการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาทอีกครั้ง ว่า กรมชลประทานยังคงระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในเกณฑ์ 2,600 ลบ.ม./วินาที โดยคงระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาที่ระดับ +16.80 เมตร(รทก.) และได้ระบายน้ำผ่านระบบชลประทานโดยเพิ่มการรับน้ำเข้าฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออก รวมทั้งสองฝั่ง 531 ลบ.ม./วินาที ยืนยันไม่ได้มีการเร่งปล่อยน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาหรือปล่อยน้ำเพิ่มในเวลากลางคืนแต่อย่างใด

ส่วนปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาที่มากกว่า 2,600-2,616 ลบ.ม./วินาที อยู่ในช่วงตั้งแต่เช้าวันที่ 14-15 ตุลาคม 2560 และระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ณ เวลา 06.00 น. ตั้งแต่วันที่ 12 -15 ตุลาคม 2560 มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นรวม 18 เซนติเมตร โดยสาเหตุที่อาจจะทำให้ระดับน้ำด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น มีปัจจัยเสริมจากปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ในช่วงวันที่ 11 – 14 ตุลาคม 2560 ซึ่งมักจะมีฝนตกในช่วงบ่ายถึงค่ำมาตลอด

ทำให้มีปริมาณน้ำไหลลงมาเติมในแม่น้ำเจ้าพระยาได้ และกรมชลประทาน โดยสำนักงานชลประทานที่ 12 ได้รายงานสถานการณ์น้ำและประสานงานกับจังหวัดชัยนาท สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดชัยนาท ฝ่ายความมั่นคง รวมไปถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้รับทราบ เพื่อแจ้งเตือนและสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบมาโดยตลอด

ที่มา: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ กรมชลประทาน