ระดมมันสมองภาครัฐถกรับมือพายุฝนถล่มใต้

  •  
  •  
  •  
  •  

กรมชลฯระดมมันสมองจากหน่วยงานภาครัฐในภาคใต้ เตรียมพร้อมรับมือพายุฝนถล่มในพื้นที่ทั้ง 14 จังหวัดพร้อมสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามความก้าวหน้าสิ่งกีดขวางทางน้ำ 111 แห่ง และกำหนดหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานให้ชัดเจน เพื่อบรรเทาและแก้ปัญหาน้ำท่วมได้โดยทวงที

          วันที่ 14 ต.ค.60 นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยภายหลังการประชุมเตรียมการรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ว่า ในการเตรียมการรับมือนั้นกรมชลประทานได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และ การรถไฟแห่งประเทศไทย โดยจะติดตามดูในพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมซ้ำซาก และพื้นที่ตามการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาถึงสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนในภาคใต้

          ในส่วนของกรมชลประทาน สั่งการในสำนักงานชลประทานตรวจสอบอาคารชลประทาน การบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุมเพื่อให้มีพื้นที่ว่างในการเก็บน้ำในช่วงฤดูฝนและได้การเตรียมเครื่องจักรกลติดตั้งในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ทั้ง 14 จังหวัดแล้ว

         อย่างไรก็ตามในภาวะปกติกรมชลประทานมีการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำในทุกสัปดาห์ และจะเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมงในกรณีที่ได้มีการรับข้อมูลการคาดการณ์ฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา พร้อมจัดส่งข้อมูลให้กับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่อย่างทันท่วงที

         สำหรับความก้าวหน้าในการแก้ไขและปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ำให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพจากการที่ได้ร่วมดำเนินการสำรวจจากการเกิดน้ำท่วมเมื่อต้นปี 2559 มีจำนวนทั้งสิ้น 111 แห่ง ซึ่งมีทั้งถนน ท่อลอด สะพานรถยนต์ ซึ่งขณะนี้แต่ละหน่วยงานกำลังเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

        ทั้งนี้ในการเตรียมการจะต้องคำนึงถึงความถูกต้องของข้อมูลและสื่อสารทันท่วงที ตามสภาวะภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง โดยคำนึงถึงการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำ เพื่อการป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมและระบายน้ำหลากได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป