แก้ตัวจ้าละหวั่น เปล่า!ปลูกผักชีที่ ส.ป.ก. รับนายกฯ

  •  
  •  
  •  
  •  

พลเอกปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานแถลงข่าวประจำสัปดาห์ พร้อมมีการชี้แจงกรณีมอบเอกสารสิทธิ์ที่ดิน ส.ป.ก. อ.โคกสูง จ.สระแก้วด้วย  ณ ห้องประชุม กระทรวงเกษตรฯ

( 4 ก.ย.60): เลขาธิฯส.ป.ก.-ผู้ว่าฯสระแก้ว ต่างออกมายืนยันในที่ ส.ป.ก.อ.โคกสูง  ไม่มีการปลุกผักชี รับนายกฯ”ประยุทธ” ระบุเป็นเพียงการสาธิตให้เห็นถึงต้นแบบการดำรงชีวิตของเกษตรกรที่เหมาะสมว่าควรเป็นเช่นไร ได้รับประโยชน์อย่างไรบ้าง ยืนยันทุกขึ้นตอนกำลังเร่งดำเนินการตามแผนบูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อให้เกษตรกรทำกินได้จริง

                นายสมปอง อินทร์ทอง เลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร ( ส.ป.ก.) กล่าวถึงกรณีที่ปรากฎเป็นข่าวว่า เกษตรกรที่ทำกินในที่ดิน ส.ป.ก. ในพื้นที่ อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ร้องเรียนเรื่องไม่มีไฟฟ้า-น้ำใช้ หลังจากที่ได้มีการมอบหนังสืออนุญาตเข้าใช้ประโยชน์แล้วว่า ที่ดิน ส.ป.ก.  ที่นำมามอบให้เกษตรกรนี้ เป็นที่ดินที่ได้จากการยึดคืนตามคำสั่ง หน.คสช. ที่ 36/2559 เนื้อที่ 1,342 ไร่ มอบให้แก่  4 สหกรณ์ มีเกษตรกรได้รับการจัดสรรที่ดิน จำนวน 303 ราย โดยแบ่งเป็นแปลงที่อยู่อาศัย 1 ไร่ และแปลงเกษตรกรรม 5 ไร่

                                                                 สมปอง อินทร์ทอง

                ในส่วนของสหกรณ์ปฏิรูปที่ดินอ.โคกสูง (คทช.) จำกัด  อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ที่ปรากฎในข่าว           มีเกษตรกรได้รับการจัดสรรที่ดิน จำนวน 63 ราย โดยเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางไปเป็นประธานมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ณ หมู่ที่ 14 ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ส.ป.ก. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันบูรณาการจัดเตรียมพื้นที่ เช่น การปรับพื้นที่ การสร้างถนนเข้าพื้นที่ การปักเสาไฟฟ้าและพาดสายไฟฟ้าชั่วคราว การนำเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเคลื่อนที่ไปติดตั้ง การติดตั้งระบบน้ำ และเมื่อเสร็จภารกิจเจ้าหน้าที่จึงได้รื้อถอนระบบกลับคืน ทั้งนี้ เป็นเพียงการสาธิตให้เห็นถึงต้นแบบการดำรงชีวิตของเกษตรกรที่เหมาะสมว่าควรเป็นเช่นไร เกษตรกรได้รับประโยชน์อย่างไรบ้าง

                                                                         กล้าณรงค์ พงษ์เจริญ

                ด้าน นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่จำเป็นต้องดำเนินการในพื้นที่ยึดคืน ส.ป.ก. แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ 1.ถนน มีก่อสร้างถนนสายหลักและสายรอง โดยหน่วยงานทหารช่าง กองทัพบก ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ 2.การขยายเขตไฟฟ้า โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีงบประมาณพร้อมอยู่แล้ว รอเพียงการอนุมัติติดตั้งไฟฟ้าเท่านั้น ซึ่งเกษตรกรต้องใช้เอกสาร 2 ส่วน คือ เอกสารที่ดิน   ทำกินพร้อมรายชื่อผู้ขอใช้ไฟฟ้า และสำเนาทะเบียนบ้านฉบับชั่วคราว

          หลังจากมีเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว สามารถขอขยายเขตไฟฟ้า เพื่อปักเสา พาดสาย ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าได้ในทันที 3.น้ำ คือ น้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการของ ส.ป.ก. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และกรมชลประทาน