รัฐบาลเจ้าภาพจัด “ประชารัฐร่วมใจ ใต้ร่มพระบารมี”

  •  
  •  
  •  
  •  

รัฐบาลเตรียมจัดงาน “ประชารัฐร่วมใจ ใต้ร่มพระบารมี” เพื่อรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายออมสิน   ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และนายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์ ช่อง 9 อสมท. ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน “ประชารัฐร่วมใจ ใต้ร่มพระบารมี” เพื่อรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ณ ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่(2 สิงหาคม 2560.
โอกาสนี้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แถลงว่า ตามที่ได้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากผลกระทบของพายุดีเปรสชั่นเซินกา ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือนร้อนทั้งในด้านที่อยู่อาศัย ชีวิตความเป็นอยู่ และการประกอบอาชีพ ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วมดังกล่าว ทั้งนี้ รัฐบาลและทุกภาคส่วนไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จึงได้มีบัญชาให้ทุกภาคส่วนของรัฐบาลระดมความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างเป็นระบบ เพื่อให้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนหมดสิ้นไปโดยเร็ว
ดังนั้น นายกรัฐมนตรีจึงดำริให้จัดงาน “ประชารัฐร่วมใจ ใต้ร่มพระบารมี”ในวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 18.00-19.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจากทุกภาคส่วน ได้แสดงน้ำใจไมตรีแก่พี่น้องประชาชนที่เดือดร้อน โดยร่วมบริจาคเงินเข้ากองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี โดยโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-0-06895-0 ทั้งนี้ผู้บริจาคเงินสามารถนำหลักฐานในการบริจาคไปใช้แสดงการขอลดหย่อนภาษีได้
พร้อมกันนี้ รัฐบาลยังได้รับความร่วมมือจากบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่ในการถ่ายทอดสดตลอดการจัดงาน และเป็นสื่อกลางในการให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมได้รับความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วอีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจาก สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง5), สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง11) กรมประชาสัมพันธ์ (NBT) และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในการร่วมถ่ายทอดสดตลอดการจัดงานอีกด้วย
ทั้งนี้  สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมบริจาคภายในงาน สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้โดยติดต่อ สำนักตรวจราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2283 4193, 0 2283 4180 และ 0 2283 4931 หรือหมายเลขโทรสาร 0 2283 4193, 0 2283 4180 และ 0 2283 4944