นายกฯลุยเองลงพื้นที่น้ำท่วม

  •  
  •  
  •  
  •  

ตรวจพื้นที่ : นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมพื้นที่ประตูระบายน้ำธรณิศนฤมิตร (ประตูระบายน้ำก่ำ) โครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม