โยกย้าย-แต่งตั้งครั้งใหญ่ 21 ผู้ว่าฯทั่วประเทศ

  •  
  •  
  •  
  •  

                                                                             ภาพจาก-TNN24

ครม.ไฟเขียว แต่งตั้งโยกย้าย และtแต่งตั้งผู้ว่าฯทั่วประเทศ  21 ตำแหน่ง  มีผลวันที่  1 ตุลาคม 2560

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560  พ.อ.หญิงทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติบัญชีรายชื่อแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการกระทรวงมหาดไทย 21 ราย โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป ดังนี้

1.ให้ นายชยพล ธิติศักดิ์ รองปลัดกระทรวงฯ ไปดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2.ให้ นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ รองปลัดกระทรวงฯ ไปดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก3.ให้ นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ไปดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงฯ 4.ให้ นายศุภภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ไปดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงฯ 5.ให้ นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ไปดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ

6.ให้ นายภารุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ไปดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี 7.ให้ นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ไปดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก8.ให้ นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ไปดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจัหงหวัดพังงา 9.ให้ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ไปดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

10.ให้ นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ไปดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี11.ให้ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ไปดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี 12.ให้ นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ไปดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง 13.ให้ นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ไปดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา 14.ให้ นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ไปดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

15.ให้ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ไปดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี 16.ให้ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ไปดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 17.ให้ นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ไปตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี 18.ให้ นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ไปดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา

19.ให้ นายชาญชนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ไปดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม 20.ให้ นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย และ 21.ให้ นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

ที่มาข้อมูล–อินโฟเควสท์ โดย กษมาพร กิตติสัมพันธ์/ธนวัฏ/รัชดา โทร.02-2535000 ต่อ 317 อีเมล์: rachada@infoquest.co.th